Εμφυτεύματα – Βραχάτη Αγγελική

Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα αποτελούν τη θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις ελλειπόντων δοντιών εώς και ολικής νωδότητας. Συνιστούν την πλέον συντηρητική μέθοδο, καθώς δεν απαιτείται τροχισμός των παρακείμενων δοντιών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις, όπως συμβαίνει στην κλασική Προσθετική. Επίσης, βοηθούν στη διατήρηση του οστού της φατνιακής ακρολοφίας στην περιοχή της εξαγωγής του δοντιού, το οποίο σε άλλη περίπτωση σταδιακά απορροφάται. Μετά τον ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο, καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας κατάλληλο για το συγκεκριμένο ασθενή.

Με την είσοδο της Οδοντιατρικής στην ψηφιακή εποχή, πλέον μας παρέχεται η δυνατότητα της Υπολογιστικά Καθοδηγούμενης Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων (Computer Guided Implant Surgery). Με αυτόν τον τρόπο, η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων καθίσταται μια εξαιρετικά ασφαλής, προβλέψιμη και πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή διαδικασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο