Προσθετική – Βραχάτη Αγγελική

Προσθετική

Παρά το γεγονός ότι τα εμφυτεύματα έχουν δώσει λύση σε πολλά προβλήματα, η ανάγκη για κλασική Προσθετική δε θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Η Προσθετική χωρίζεται σε Ακίνητη και Κινητή.

 Στην Ακίνητη Προσθετική, περιλαμβάνονται οι στεφάνες, οι γέφυρες, οι όψεις πορσελάνης, τα ένθετα και τα επένθετα. Τα υλικά ποικίλλουν και αφορούν κράματα μετάλλων, κεραμικά υλικά, ζιρκόνιο κλπ.

Στην Κινητή Προσθετική περιλαμβάνονται οι Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, για περιστατικά ολικής και μερικής νωδότητας αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός στόχος είναι η αποκατάσταση της αισθητικής και της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο